Gizlilik Şartları

GİZLİLİK POLİTİKASI

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, Risus Villa Tatili, veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, TOPLANMA YÖNETİMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraftan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesi sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların ( kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilir amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacına ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesiniz isteme,

7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otamadık sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@risusvillatatili.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz taktirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle info@risusvillatatili.com adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Rezervasyonlarım
Hemen Ara!
Müşteri Temsilcileri
REZERVASYON OLUŞTUR
Tarihler Müsait
Giriş Saati :Çıkış Tarihi:
  • Konaklama Süresi0 Gece
  • Konaklama Tutarı0.000₺
  • Temizlik Ücreti000₺
  • Elektrik Ücreti000₺
  • Ön Ödeme000₺
  • Girişte Yapılacak000₺
  • Toplam000₺
UYGUNLUK TAKVİMİ
Müsait
Dolu
Ödeme Bekliyor
Giriş-Çıkış